ติดต่อเรา
Sunny Ye

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18858152705

WhatsApp : +8618858152705

โพรไฟล์ QC
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: ISO9001:2008
  หมายเลข: 01711Q10453R0S
  วันที่ออก: 2014-04-09
  วันหมดอายุ: 2017-04-08
  ขอบเขต/ระยะ: Design Development,Manufacture and Service of Dehumidifier.
  ออกโดย: Beijing Xingguo Global Certification Co.,Ltd
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: ISETC.000820200609
  วันที่ออก: 2020-06-09
  วันหมดอายุ: 2025-06-08
  ขอบเขต/ระยะ: Hangzhou Peritech Dehumidifying Equiment Co.,Ltd
  ออกโดย: ISET S. r.l. Unipersonale
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: Certificate of sci-tech enterprises in Zhejiang Province
  หมายเลข: 201108007
  วันที่ออก: 2011-08-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Dehumidifier,Dry Equipment,Refrigeration Equipment
  ออกโดย: Zhejiang Province Bureau of Science and Technology
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: Practical model patent certificate
  หมายเลข: 1263515
  วันที่ออก: 2009-08-05
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: The heat insulation shell of desiccant wheel dehumidifier
  ออกโดย: SIPO - the State Intellectual Property Office
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: The Light Industry Standard of the PRC 
  หมายเลข: QB/T 4109-2010 
  วันที่ออก: 2010-11-12
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Central-station rotor dehumidifier 
  ออกโดย: Ministry of Industry and Information Technology 
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: Chinese enterprise equipment repair qualification certificate
  หมายเลข: 1301-11002-Ⅱ002
  วันที่ออก: 2013-01-22
  วันหมดอายุ: 2016-01-21
  ขอบเขต/ระยะ: The installation of dehumidification system
  ออกโดย: China Association of Plant Engineering
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: The Record Registration Form for a Foreign Trade Operator
  หมายเลข: 01158125
  วันที่ออก: 2004-01-06
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: air conditioner , dehumidifier, air piple system
  ออกโดย:
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: Trademark Registration Certificate
  หมายเลข: ZC4019334 ZC
  วันที่ออก: 2006-07-14
  วันหมดอายุ: 2016-07-13
  ขอบเขต/ระยะ: Air-condition Equipment,Dehumidifier,Dry Equipment,Refrigeration Equipment
  ออกโดย: CTMO - China Tread Mark Office
 • Hangzhou Peritech Dehumidifying Equipment Co., Ltd
  มาตรฐาน: CE Certificate
  หมายเลข: ISETC.000820200609
  วันที่ออก: 2020-06-09
  วันหมดอายุ: 2025-06-08
  ขอบเขต/ระยะ: Hangzhou Peritech Dehumidifying Equiment Co.,Ltd
  ออกโดย: ISET S. r.l. Unipersonale